MGA BANAL NA ARAW - 2012

Simula ng Linggo ng palaspas, nagsisimula ang mga Mahal na Araw. Sa ating mga Katolikong Kristyano, mahalaga ang mga araw na ito, dahil dito ginugunita natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan.

Nakakalungkot isipin na parang nawawala na ang banal na pagdiriwang ng mga araw na ito sa kasalukuyang panahon. Marami ay bakasyon at pagpunta sa mga beach ang iniisip sa halip na magnilay sa passion ni Hesus.

Noong araw natatandaan ko, basta Huwebes at Biyernes Santo, walang palabas sa mga TV. Sa radyo naman ay mga drama tungkol sa mga istorya sa bibliya ang iyong maririnig. Magkakaroon lang ng palabas sa TV ng Biyernes ng tanghali at ito ay ang Siyete Palabras o ang pagpapaliwanag ng 7 Huling wika ni Hesus. Pero ngayon ibang-iba na talaga. Parang naglalaho na ang kabanalan ng mga mahal na araw na ito.

Para sa akin, ang mga banal o mahal na araw ay ibinigay sa atin ng simbahan, para pagnilayan ang ginawang pagtubos sa atin ng Panginoong Hesus. Ito rin ang mga araw para pag-isipan natin ang mga kasalanan o mga mali nating nagawa sa atin mga kapwa. Ito ang mga araw na inaanyayahan tayong magbalik loob sa Diyos.

Katulad ng larawan sa itaas, bukas kamay tayong inaanyayahan ng Panginoong Hesus na lumapit sa kanya at ilapit natin ang ating sarili at mga mahal sa buhay. Ilapit natin ang ating mga problema at kahinaan. Hilingin natin na palakasin tayo sa pang-araw-araw na hamon sa atin ng buhay. Na sana ay malampasan natin habang tayo ay nabubuhay.

Mahirap ang daan patungo kay Hesus. Maraming mga balakid tayong pagdaraanan. Subalit kung atin itong mapagtatagumpayan, katulad ni Hesus, haharapin din natin ang Pagkabuhay.

Dalangin ko na sana ay maging makabuluhan para sa ating lahat ang mga Banal na Araw na ito.

AMEN

Comments

Popular posts from this blog

KALDERETANG BUTO-BUTO

KALDERETANG BUTO-BUTO ala BATANGAS

HALABOS na HIPON sa SPRITE, BAWANG at MARGARINE