JESUS DIED....For you and me

THE PASSION OF THE CHRIST
(From the movie with the same title)

ISANG PAGNINILAY

Sa simula pa lang ay alam na Niya ang mangyayari....pero tinupad pa rin niya ang utos ng Kanyang Ama.

Nang dahil lamang sa kaunting piraso ng pilak..ipinagkanulo niya ang kanyang kaibigan.....

Pero kahit anong sama pa rin natin....handa pa rin Siyang kumalinga at magpatawad...

Nagtagpi-tagpi sila ng bintang para Siya ay maparusahan....anong lupit naman...

Isa ba tayo sa nag-usig sa Kanya sa kasalanang hindi naman Niya ginawa?

Dahil sa atin inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan.....

Kahit madalas ay pinipili natin ang mga kamalian...bulag pa rin tayo sa layaw ng buhay...

At patuloy ang pagsasamantala sa kabuktutan....

Bawat sugat sa Kanyang katawan ay kasalanan nating Kanyang pinagbabayaran....

Anung sakit.....anong hapdi....pero tiniis Niya ang lahat. Para sa iyo at sa ating lahat.

Wala nang hihigit pa sa taong nag-alay ng Kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.

Hanggang kailan? hanggang kailan?

Isa ba tayo sa maraming tao na yan na sumisigaw na ipako Siya sa krus?

Napakabigat ng krus na kanyang pinasan....Kasama na doon ang ating mga kasalanan.

May magagawa ba tayo para tulungan siya?

Wala tayong ginawa kundi manood lamang...

Hanggang sa mabayubay sa taas ng krus ang gulagulanit Niyang katawan.

Nagsisi ba tayo sa ating nagawang kasalanan? Sino tayo sa dalawa?

Nagagawa pa nating tumawa sa ganitong sitwasyon?

Kahit mamamatay na Siya, tayo pa rin ang kanyang iniisip.

At dala Niya hanggang kamatayan.


Nawa ay maging makabuluhan ang mga Mahal na Araw na ito para sa ating lahat.

AMEN

Comments

J said…
Oftentimes, we forget to thank Jesus for dying on the cross to take away our sins. May we remember to do so this Holy week.

P.S. Sumakit ang dibdib ko sa movie na yan... :-(
Naiyak ako nung napanood ko ito sa movie house. Thanks J.

Popular posts from this blog

KALDERETANG BUTO-BUTO

KALDERETANG BUTO-BUTO ala BATANGAS

HALABOS na HIPON sa SPRITE, BAWANG at MARGARINE