ISANG MAPAYAPA at MASAGANANG BAGONG TAON sa LAHAT!!!!


ISANG MAPAYAPA at MASAGANANG BAGONG TAON sa LAHAT!!!

Isang panalangin ang handog ko sa inyong lahat na tagasubaybay ng Food blog kong ito:

Panginoong naming Diyos na makapangyarihan sa lahat...nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo...sa panibagong taon na ito na Iyong ipinagkaloob sa amin.   Panibagong taon...panibagong pag-asa sa aming lahat.

Salamat sa taong 2013.   Sa mga biyaya at pagpapala na iyong ipinagkaloob.   Bagamat naging mahirap para sa amin ang taong ito..alam kong hindi mo kami pinabayaan maging sa pinakamabigat naming problema.   At sa mga pagsubok na sinuong namin, salamat din po.   Dahil dito, naging mas matatag kaming humarap sa hamon ng aming buhay.   At maraming salamat at nalampasan namin ang lahat ng ito.

Ipinapanalangin ko ang lahat ng tagasubaybay ng munting Food Blog kong ito.   Sana ay pagpalain mo sila at bigyan ng kanilang pangangailangan sa araw-araw.   Huwag mong itulot na malagay sila at ang kanilang pamilya sa mabibigat na pagsubok at pagkalooban mo sila ng masagana at malusog na pamumuhay.

Dalangin ko na patuloy silang sumubaybay sa munting food blog kong ito at magpatuloy ang aming pagkakaibigan.

At para sa aking pamilya, dalangin ko ang iyong patuloy na pagpatnubay at paggabay.  Ilayo mo kami sa mabibigat na sularanin at pagkalooban mo kami ng malusog na pangangatawan.   Nawa ang taong 2014 ay maging mabiyaya at matiwasay para sa aming pamilya.

Ito ang samo ko at dalangin sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon at Tagapagligtas.

AMEN

Comments

Anonymous said…
Amen. God bless you and your family!
Dennis Glorioso said…
Thanks Anonymous. Pakilala ka naman para ma-address kita by your name.

Popular posts from this blog

KALDERETANG BUTO-BUTO

KALDERETANG BUTO-BUTO ala BATANGAS

HALABOS na HIPON sa SPRITE, BAWANG at MARGARINE