MGA MAHAL NA ARAW 2015

Miyerkules Santo po ngayon.   Alalahanin natin ang pagpapakasakit at sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan.   Katulad ng ginawa niyang pagninilay sa halamanan ng Getsemani, pagnilayan din natin sa mga araw na ito ang pagliligtas na ginawa para sa atin.  

Nawa'y maging makabuluhan ang pag-aalaala natin sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon natin si Hesus.

AmenComments

Popular posts from this blog

KALDERETANG BUTO-BUTO

KALDERETANG BUTO-BUTO ala BATANGAS

HALABOS na HIPON sa SPRITE, BAWANG at MARGARINE