MGA MAHAL NA ARAW 2016


Nawa'y maging makabuluhan ang mga Mahal na Araw na ito para sa ating lahat.  Katulad ng ginawa ni Hesus sa halamanan ng Getsemani, mag-alay din tayo ng panahon sa pananalangin at pagninilay sa ating mga nagawa at sa ating buhay.

Nakikiisa po ako sa pag-alaala sa paghihirap at sakrispisyong ginanawa ng ating Panginoong si Hesus sa Kalbaryo.   Nawa hindi ito mawalan na kabulahan sa ating lahat.

AMEN

Comments

Popular posts from this blog

KALDERETANG BUTO-BUTO

HALABOS na HIPON sa SPRITE, BAWANG at MARGARINE

KALDERETANG BUTO-BUTO ala BATANGAS